Psycholožka pro děti i dospělé

Jmenuji se Tereza Soukupová, řadu let pomáhám dětem i dospělým s duševními poruchami a onemocněními. Provozuji nestátní zdravotnické zařízení v Praze, kde spolupracuji s kolegyní Michaelou Šťovíčkovou.

Více o ordinaci

O ordinaci PhDr. Soukupové, Ph.D.

Jsem registrovaná v oborech klinický psycholog a dětský klinický psycholog. Mám certifikaci pro poskytování systematické psychoterapie ve zdravotnictví. U dětí se zabývám především vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra. Ordinace je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví pro poskytování specializačního vzdělávání v oboru Psycholog ve zdravotnictví - Dětská klinická psychologie a v oboru Psycholog ve zdravotnictví - Psychoterapie.

Zaměření

Poskytujeme psychologickou diagnostiku a psychoterapii dětem i dospělým. Při péči o děti se na nás můžete obrátit již od prvního měsíce věku.

Termíny

Ordinujeme od pondělí do pátku. Návštěva je možná pouze po předchozí domluvě. Pokud nezvedáme telefon, pravděpodobně zrovna probíhá terapie...

Pojišťovny

Jestliže jste pojištěni u pojišťovny 111, 201, 207, 209, 211 nebo 213, jsou všechny služby bezplatné. Ostatním pacientům účtujeme poplatek podle ceníku.

Ceník služeb psychologické ordinace

V současné době je ordinace smluvním zdravotnickým zařízením Všeobecné zdravotní pojišťovny (111), Vojenské zdravotní pojišťovny (201), Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207), Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (209), Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (211) a RBP, zdravotní pojišťovna (213). Pacientům ostatních pojišťoven je účtován poplatek dle níže uvedeného sazebníku.

Psychologické vyšetření od 3 500 Kč do 6 500 Kč
Individuální psychoterapie 1 300 Kč
Rodinná, párová psychoterapie 1 800 Kč

Profesní životopis PhDr. Terezy Soukupové, Ph.D.

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem také absolvovala doktorské studium v oboru klinická psychologie. Jsem registrovaným klinickým a registrovaným dětským klinickým psychologem. V oboru dětské klinické psychologie se zabývám především vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra. Absolvovala jsem psychoterapeutické vzdělání a výcvik v psychoterapeutickém směru logoterapie a existenciální analýza.

  • Jsem certifikována pro poskytování systematické psychoterapie ve zdravotnictví.
  • Psychoterapeutické vzdělání jsem si rozšířila výcvikem v léčbě psychického traumatu a absolvováním teoretické části výcviku v terapii zaměřené na attachment (citovou vazbu) a léčbu vývojového traumatu jako metodu rodinné terapie.
  • Absolvovala jsem postgraduální psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie s dětmi a adolescenty pořádaný Institutem pro výcvik v Gestalt terapii.
  • Publikuji odborné texty, především na téma psychologické diagnostiky.

Profesní životopis Mgr. Michaely Šťovíčkové

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem také absolvovala kurz celoživotního vzdělávání v oboru Školní psycholog na ZŠ a SŠ.

  • Jsem registrovaným klinickým psychologem a jsem zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie a Psychoterapie.
  • Mám výcvik v krizové intervenci.
  • Absolvovala jsem psychoterapeutické vzdělání a výcvik v psychoterapeutickém směru Gestalt terapie.
  • V práci s dětmi i dospělými se zaměřuji jak na psychodiagnostiku, tak na psychoterapii.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Vážení pacienti,

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy, zejména ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsme také povinni sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta.

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že jsou nesprávné, nepřesné, nebo pokud se změnily, máte právo požádat o jejich opravu. Naopak nelze požadovat výmaz osobních údajů, které jsme povinni o Vás shromažďovat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš poskytovatel zdravotní péče: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D., se sídlem Poliklinika Revoluční, Revoluční 765/19, Praha 1.

Kontaktní údaje

Pokud nezvedáme telefon, je pravděpodobně ztišený, protože se věnujeme pacientům. Zkuste to později, nebo napište e-mail. Děkujeme za pochopení.

Kontakty

Telefon: 221 715 226

E-mail: psychologie.revolucni@gmail.com

Adresa

Poliklinika Revoluční
Revoluční 765/19
Praha 1
110 00